Cấp ủy chi bộ

1 Trần Văn NinhNăm sinh : 04/07/1970 Quê quán : Thị trấn Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh Ngày vào đảng : Chức vụ: Bí thư 2